"Fakülte" NerdenGeliyo?

“Fakülte” NerdenGeliyo?

Bol mürekkep yalamış, sıralarda dirsek çürütmüş “fakülte” kelimesi dışarıdan zor gibi dursa da, içinde kolaylık var.

Latince‘de “yapmak” anlamına gelen “facere” fiili, “yapması kolay, kolaylık” anlamındaki “facilitas“ı vermiş. Hani ticari üniversiteler reklamlarında her şeyden çok “fasilite“lerini yani “olanak“larını sergiliyorlar ya… Değerli hocalarını tenzih ederekten, işte o tesisler hep “facilitas“.

Bu Latince kelimenin bir türevi de “facultas“. O da zamanla ayrışarak “güç, kapasite, yetenek, beceri, yapabilirlik” gibi anlamları sahiplenmiş. Fransızca‘ya “faculté” olarak yerleşen bu kelimeyi biz de okunuşuyla, “fakülte” olarak alıp yurdumuz üniversitelerine yerleştirmişiz.

Geldiği dillerde çok daha geniş bir anlama sahip olan “fakülte“yi biz genellikle üniversite bölümleri, hatta binaları için kullanırız. Halbuki bir fakülteyi “fakülte” yapan; öğrencilerine bilgisini, yeteneklerini aktaran, değerli deneyimleri sayesinde işin “kolay“ını gösteren hocalar yani beyinler. Gerisi “fasilite“! 🎓😉


*Bkz: “Deneyim” NerdenGeliyo? Bkz:“Kabiliyet” NerdenGeliyo? Bkz: “Kolay” NerdenGeliyo?
** Görselde görülen “un” yani Latince adıyla “farina” da, tıpkı “fakülte” ve “fasilite” gibi “yapmak” anlamındaki Latince “facere” fiilinden geliyor.
***”Fakülte”mizi sınayan sevgili okurumuz Byzantino’ya teşekkürlerimizle.