"Sabotaj" NerdenGeliyo?

“Sabotaj” NerdenGeliyo?

Sabotaj” kelimesinin kaynağı içinde saklı desek, içinden hangi kelimeyi çekip çıkarırdınız: “Sabo“? “Bot“? “Ot“?

Doğru cevap ilk akla gelen: “Sabo“!

Fransızca‘da “sabot” şeklinde yazılıp bizdeki gibi okunan kelime, yekpare tahtadan oyulmuş köy çarığını anlatmış. Fransızcasabotage” da, köylülerin bu tahta çarıklarla kasten gürültü çıkararak, ortalığı birbirine katarak yürümelerini anlatmış.

Başka bir hikayeye göreyse “sabotaj“, makinelere sabo fırlatan Fransız işçileri sayesinde ortaya çıkmış.

sabotage_can_outweigh_production_-_nara_-_515321-tif

ABD’de 2. Dünya Savaşı döneminden kalan bu kamu görselinde şöyle diyor: “Sabotaj üretimi bastırabilir: Şüpheleniyorsanız ihbar edin. (görsel: Wikipedia)

Saboları ister fırlatın, ister içinde tepinin, “sabotaj“da bir “baltalama” fikri olduğu kesin. Aslında “sabotaj“ı “grev“den veya “isyan“dan ayıran özellik, bir sistemi kesintiye uğratmadan, alttan alttan çökertme çabası.

Mesela işçiler “grev” yapmak isterlerse çalışmayı doğrudan keserler. Ama “sabotaj” uygulamak istiyorlarsa, çalışmaya devam eder ve işi yavaşlatarak, makineleri gizlice bozarak, sistemin altını oyarlar. Tahta sabonun içini oyar gibi! ⛏🤓


*Kelime listemizi sabote eden sevgili okurumuz @emrahalpsan’a teşekkürlerimizle!