Kelimelerin geldiği yöne gider.


Başlıca kaynaklar:
Nişanyan Sözlük Sevan Nişanyan
Kubbealtı Lugatı İlhan Ayverdi
Ötüken Türkçe SözlükYaşar Çağbayır
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü – Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
Divânü Lûgati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut (Kabalcı Yayınları)
Kâmûs-ı TürkîŞemseddin Sami
17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı (Meninski Lexicon)Prof. Dr. Mertol Tulum
TDK Sözlüğü
Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü – İsmet Zeki Eyuboğlu
Türk Dilinin Etimolojik SözlüğüHasan Eren
The Lingua Franca in The LevantH&R Kahane, A. Tietze
Online Etymology Dictionary
CNRTL
Garzanti Linguistica
In Different Languages
Wikipedia ve Wiktionary (Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca siteleri)