"Mobilya" NerdenGeliyo?

“Mobilya” NerdenGeliyo?

Mobilya“nın sizce “mobil” ile bir alakası olabilir mi? Bizimki de soru mu, olmaması mümkün mü?

Fransızcamobilier” kelimesinden gelen “mobilya” ile kastedilen “gayrimenkul” olmayan şeyler yani “menkul eşya“. Arapçamenkul” kelimesi “nakil“den geliyor, “eşya” da “şey“in çoğulu. Sadeleştirmeye gidersek Fransızmobilya“sının Türkçesitaşınabilir nesneler” oluyor.*

Cep telefonuna da taşınabildiği için yakıştırdığımız “mobil” sıfatının içinde Latincemovere” fiili var. Hani “I like to move it move it” şarkısında rastladığımız fiil. Bir şeyi hareket ettiren “motor“, bizleri harekete geçiren “motivasyon” içinde bu fiili barındırıyor.

Hareketi daha da geriye götürdüğümüzde tüm bu kelimelerin “itmek” anlamına gelen Hint-Avrupalımeue” kökünden geldiğini görüyoruz. Demek ki atalarımız** bir şeyleri Hindistan‘a ve Avrupa‘ya doğru iterek başlatmışlar hareketi. Kim bilir belki de iterken “mmmeueu” diye ıkınıyorlardı? 😖📦


*”Mobilya” yani “mobilier” Fransızca’da isim olarak çoğul bir kavram. Tekili ise “meuble” (tr. okunuşu “möbl”). “Möble” dediğimizde, “möbl ile donatılmış, mobilyalı” demiş oluyoruz. 
**Hindistan ve Avrupa arasındaki geniş bölgeye yayılmış Hint-Avrupa Dil Ailesi’nin kaynağının Rus stepleri olduğu tahmin ediliyor. 
***Bizimle “mobilya”sını paylaşan sevgili dostumuz Toygar Yağcı’ya teşekkürlerimizle!