“Namütenahi” NerdenGeliyo?

Başladı mı bitemeyen kelimelerimizden “namütenahi”, anlamını iyi taşıyor.

Sonundaki “…nahi”, “nihayet” kelimesiyle aynı kökten, Arapçada “sona erdi, vardı” anlamına gelen “naha”dan gelmiş. “Mütenahi” de “nihayete eren”, “biten” demek oluyor.

Bu Arapça kelimenin önüne Farsça olumsuzluk eki “na” gelince de ortaya bir melez çıkmış: “sonsuz”, “uçsuz bucaksız” anlamındaki “namütenahi”. 🌌∞