"İstirahat" NerdenGeliyo?

“İstirahat” NerdenGeliyo?

Pazar istirahatleriniz iyi gidiyor mu efendim? Umarız gidiyordur! İstirahat kelimesi size de nostaljik gelir mi? Eski toprak çok kullanır bu kelimeyi. “Dinlenmek“ten daha bir dinginleştirici, daha bir derindir sanki.

Arapça‘dan aldığımız “istirahat” kelimesi, “soluk alma, dinlenme” anlamına geliyor. Zira içindeki “raha” fiili “soluk aldı” demek. “İstirahat“ın içinde kabak gibi duran “rahat“ı da farketmişsinizdir. Ama yine aynı kökten gelen “ruh“u kaçırmış olabilirsiniz.

Ruh” kelimesi Arapça‘da “nefes“, “soluk” ve mecazen “güzel koku” anlamına geliyor. Ruhun, nefesin ve aromanın birleştiği bir diğer kelime de, daha önce işlediğimiz “ispirto“. Bu Latince kelime de “espri” yani “ruh“, “respirasyon” yani “soluk alma” ve “spirit” yani “aroma, esans” kelimeleriyle bağlantılı.

Arapça ve Latince‘deki ruh – soluk bağlantısına Eski Türkçe‘de de “dinlenmek” kelimesinde rastlıyoruz: Kelimenin kökündeki “tin/tın” kelimesi, “nefes” anlamına geliyor ve Cumhuriyet döneminde “ruh” anlamında tekrar diriltilmiş (bkz: tinsel).

Neticede dünyanın neresine gidersek gidelim, “müsterih” olmak için derin derin soluklanmamız, “ruh“umuzu “din“lendirmemiz gerekiyor demek ki. Herkese iyi pazarlar, iyi istirahatler! 😎 🌞