"Belediye" Nerden Geliyo

“Belediye” NerdenGeliyo?

1 Nisan şerefine “Şaka” NerdenGeliyo? kelimesini tekrar sürecektik ama “belediye” rol çaldı!

 

“Belediye” kelimesi Arapçada “kent” anlamına gelen “balad” kelimesinden geliyor. Bu dilde “baladi” kelimesi kente dair olanı anlatmış. “Belde” de tahmin edebileceğiniz gibi “belediye” ile kardeş.

 

Aslında “belediye”nin uzak ve şaşırtan bir akrabası daha var: Politika! “Siyaset”in Yunancası olan “politika”nın içinde, “kent” anlamına gelen “polis” kelimesi var. Evet, bizdeki “polis” kelimesi kent düzenini koruma fikrinden, “politika” da kent yönetme fikrinden geliyor.

 

Yunanların kenti “polis” ile Arapların kenti “balad” kökteş kelimeler.* Diller farklı ailelerden olsa da, Akdeniz’e yerleşmiş iki komşu milletin kelimeleri… Özetle “belediye” de, “politika” da yerleşik düzenin, şehirli olmanın getirdiği kavramlar (ayrıca bkz: “Uygarlık” NerdenGeliyo?, “Demokrasi” NerdenGeliyo?). 🏘🛣🗳

 

*Nişanyan Sözlük’e göre kelime Yunancadan Arapçaya geçmiş. Fakat alışverişin aksi yönde olduğunu savunan da var. (bkz: joell.in/vol-ii-issue-ii-2015/ s.56)