“Politika” NerdenGeliyo?

“Politika” nedir bilirsiniz. Liderler, vaatler, ülke yönetimi falan feşmekan.

Yunancadan aldığımız bu kelimenin içine gömülü olan “polis”, “şehir” anlamına geliyor. Şehir ya da devlet yönetimiyle alakalı konular için “politik” sıfatını kullanıyoruz. “Politika” da zaten “şehir / devlet yönetimi” demek oluyor.

“Politika”ya alternatif olarak kullandığımız Arapça “siyaset” kelimesinin içinde ise “seyis” var; hani atları eğiten, onlara bakan şahıs.

Özetle bu iki yönetim kavramından Batılı olan “politika” şehirli olmakla ve yerleşik düzenle alakalıyken, Doğulu olan “siyaset” kavramı at üzerinde hakimiyet kurmakla alakalı.

Bu durumda bizi bir politikacı mı paklar yoksa siyasetçi mi, bilemedik… 🏛🐎🤔 😉
*Görsel: “Politika” eserinin sahibi, Yunan düşünürü Aristoteles