“Tıpkı” NerdenGeliyo?

Tıpkısının aynısı” deriz ya hani… Ne ola ki bu “tıpkı“? Tıpkı “aynı” gibi bir kelime olsa gerek?

Sözlüğe bakacak olursak “tıpkı” kelimesi “bir şeyin eşi, benzeri, aynısı” anlamına geliyor. Fakat kelimenin köküne bakacak olursak, Arapça’dan geldiğini ve “tabak” kelimesiyle kardeş olduğunu görüyoruz.

Tabak” ana dilinde esasen “tencere, tava kapağı“, “tepsimsi obje” anlamına geliyor. Aynı kökten türeyen “tıbk“, tencere – tava kapağı gibi tam uyan şeyleri anlatmış. “Tıbkan” da “uygun olarak” anlamına geliyor, tıpkı tabağın tencereye uyması gibi.

Özetle tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş, adı da “tıpkı” olmuş! 🍳😃