"Tevellüt" NerdenGeliyo?

“Tevellüt” NerdenGeliyo?

Tevellüt kaç?

Bu görmüş geçirmiş soruya boş gözlerle cevap verirseniz demek ki sizin “tevellüt” taze. Cevaben yaşınızı söylerseniz, nispeten yaşlısınız ama yeterince değil. Eğer doğum yılınızla cevap veriyorsanız, sizdeki “tevellüt” sağlam demektir, saygılar bizden!

Doğum“, “doğulan zaman” anlamına gelen Arapçatevellüt“ün öyle pek bir olgun, acayip oturaklı durduğuna bakmayın… Aslında içinde hep bir “velet” gizli!

Arapça‘da “doğdu” anlamındaki “walada” fiilinden türeyen “tevellüt“ün akrabaları arasında “velet” ve onun çoğulu “evlat“ın yanı sıra, “doğum” anlamındaki “mevlit“, “yenidoğan“ı ifade eden “mevlüt” ve hatta onu doğuran “valide” var. Hepsi aynı kökten “mütevellit“! 😙💨🎂


*”Mevlit” ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: “Kandil” NerdenGeliyo?