“Terbiye” NerdenGeliyo?

“Terbiyeli” kelimesini hem insanlar hem de yemekler için kullanmamız sizin de garibinize gitmiyor mu? İnsanın terbiyesiziyle tavuğun terbiyesizi aynı şey mi?

“Terbiye” kelimesi Arapçada “büyüdü, gelişti” ve ayrıca “suda şişti / yumuşadı” anlamına gelen “raba” fiilinden türemiş. “Ulu, büyük” anlamına gelen ve Allah’ı tasvir eden “Rab” kelimesi, ya da Yahudi din alimleri için kullanılan “rabbi” ünvanı da aynı fiilden geliyor. Tüm bu kelimeler kadim Mezopotamya dili Akatçaya dayanıyor.

Bizim “terbiye”ye dönecek olursak insanlarınki eğitimle, yemeklerinki ise suya, sıvıya yatırılarak oluyor. İnsan terbiyecisine “mürebbi” denmiş. Dişi versiyonu “mürebbiye” ise Türkçeye özgü bir kelime, Arapçadan alıp kendi ellerimizde terbiye etmişiz. 😉🌊🍖