“Garez” NerdenGeliyo?

Size garezimiz var. Yanlış kelimeyi anlatacağız size. Hedefimiz bu. Zira Arapça “garaz” kelimesi “ok hedefi”ni anlatmış. “Özledi, arzuladı, yokluğunu hissetti” anlamındaki “garida” fiilinden türeyen bu kelimenin ikinci anlamı da “amaç, kasıt”. Özellikle de “gizli kasıt”, “kötü niyet” anlamında kullanmışız kelimeyi.

TDK’de “garaz” şeklinde yazılsa da biz bu kelimeyi sadece “garez” olarak duyduk bu güne dek. Etrafımızda kelimeyi “garaz” olarak bilen kimseye de rastlamadık. Belki de bir İstanbul kullanımıdır “garez”? Siz bulunduğunuz yerde “garez” mi deniyor, “garaz” mı? Yoksa sizin orda hiç garez / garaz duyulmaz mı? Yorumlarınızı duymaktan mutlu oluruz. 🎯😈😉

Bize “garez”i olan okurumuz @oyku.cangaz’a ve tüm anketseverlerimize teşekkürlerimizle!