"Süngü" Nerden Geliyo

“Süngü” NerdenGeliyo?

Bir asır 3 yıl önce bugün, Osmanlı birlikleri Çanakkale‘nin geçilemez olduğunu İngiliz ve Fransız donanmalarına çok ağır bedel ödeterek göstermişti. Bir ay süren insanüstü mücadele sonrasında toplamda 1100’den fazla can yitirilmiş, işgal kuvvetlerinin irili ufaklı yedi gemisi boğazın dibini boylamıştı.

Türklerin tek bir mayın gemisi (Nusret) ve sadece kara birliğiyle bu saldırıyı alt etmesi İtilaf Devletleri‘ni şoka sokmuş, hırslandırmıştı. Bu yenilgiyi izleyen kara harekatıyla, bırakın bini, 120 binden fazla cana, toplamda yarım milyon zayiata mal olacak bir hırstı bu.
Sonunda, 24 Nisan gecesi yapılan çıkartmayla başlar işgalcilerin kara harekatı. O sırada Conk Bayırı‘na gelen Mustafa Kemal, bir tepeden aşağıya kaçan Osmanlı askerlerini görünce, nedenini sorar ve “efendim düşman dediler!” yanıtını alır. Düşman ilerlerse hiçbir şans kalmayacağını bildiğinden, bu bir avuç askere “düşmandan kaçılmaz!” diye haykırır. “Cephanemiz bitti” der asker. Ne cevap verirdiniz? “Süngünüz var” der Mustafa Kemal. Süngü!

Tüfeklerin ağzına takılan bu çakıdan hallice bıçağın adı, “batırmak, saplamak”, “boynuzlarıyla vurmak” kavramlarına bağlanan Eski Türkçe “söngi” kelimesinden gelmiş. İlkel süngüler hayvan kemiğinden yapılır ve savaş araçlarına, kargının ucuna takılırmış.

Mustafa Kemal ve askerleri de o gün, boş tüfeklerinin ucuna takarlar süngüleri. Ve kaçmayı bırakıp oldukları yere yatar, mevzi alırlar. Bu durumdan şüphelenen düşman da aynen yere yatar. “Kazandığımız an, bu andır” diye bahseder sonraları bu olaydan, büyük başkumandan.

Bu zekice hareketle ilk destek birliklerinin yetişmesini sağlayan Mustafa Kemal, erlerine “taarruzu değil, ölmeyi” işte o günün devamında emretmişti. Bu öyle hamasi bir emir değil, bilakis tamamen akılla verilmiş, stratejik bir karardı. Ölmek direnmek, direnmek de zaman kazanmak demekti. Kendi deyimiyle “biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir” idi.

Çanakkale Savaşı bir zaferin ötesinde, onurdur. Her milletin göğsünü gere gere anlattığı onca fetih hikayesini toplasak; bir tanecik süngü, akıl ve yürekle korunmuş özgürlüğün yerini tutabilir mi? 🇹🇷

*Ayrıca bkz:
“Zafer” NerdenGeliyo?
“Önder” NerdenGeliyo?
“Cumhuriyet” NerdenGeliyo?
“Vatan” NerdenGeliyo?