"Haziran" Nerden Geliyo

“Haziran” NerdenGeliyo?

Uzun ve şairane ay isimlerimizden haziran nereden gelmiştir acaba? Yazın verdiği “haz“dan mı? Kış için yapılan “hazırlık“tan mı? Yoksa diğer pek çok ayın ismi gibi, onunki de mitolojik bir tanrı adı mı?
Juno'nun Vatikan'da bulunan heykeli

Juno’nun Vatikan’da bulunan heykeli

Haziran“ın İngilizce adı “june” ve batılı türevleri hakikaten mitolojiden, Roma Tanrıçası Juno‘dan gelmiş. Yunan mitolojisinin yüce tanrısı Zeus‘un Roma kültüründeki izdüşümü olan Jüpiter‘in hem eşi hem kız kardeşi (?!) olan “Juno“, gençlik kavramıyla bağdaştırılmış. “Genç“in İngilizcesi “young” , Fransızcası “jeune” (bizdeki “jön“), İtalyancası “giovane” gibi kelimelerin hepsi Juno’nun soyundan.
Bizim “haziran“a dönersek, Doğulu olduğu her halinden belli bu kelime için en olası kaynak Süryanice’de “sıcak” anlamına gelen “hazıran” kelimesi.
Tesadüf, her sene farklı döneme denk gelen ve hatırlarsanız bundan birkaç gün evvel işlediğimiz “ramazan” da Arapça’da “kavurucu, kuru sıcak” anlamına geliyor.
Yani Arapça “ramazan” üstü Süryanice “haziran“la duble “sıcak”lar dönemine girmiş bulunmaktayız. En azından meteorolojik olmasa da, etimolojik olarak. 😅