"Fenomen" NerdenGeliyo?

“Fenomen” NerdenGeliyo?

Fenomen doğulmaz, fenomen olunur. Nasıl mı? Pat diye! Sosyal medya paylaşımınızı akşamdan suya yatırıyorsunuz, sabah bir kalkmışsınız bütün ülke sizi konuşuyor.

Fenomen” kelimesini son dönemde bu anlamda kullanıyoruz: “İnternet fenomeni”. Sansasyonel bir içerikle bir anda ünlü olan kişi.

Olağanüstü durumlar ve insanlar için de kullanılan “fenomen” kelimesi aslında internetten çok daha eski. Kaynağı olan “phainomenon” kelimesi, Eski Yunanca’da “beliren”, “ortaya çıkan” şeyleri anlatmış. Bu kelimenin kökünde ise Hint-Avrupa dillerinde “parlama”, “aydınlanma”yı anlatan “bha” hecesi var. Hint diyarından Avrupa’ya değin, bu sesin aydınlatmadığı kelime kalmamış: “fotoğraf”, “fosfor”, “fantezi”… Tüm bu kelimelerin ve “fenomen”in  ilk hecesi, o ışık saçan kadim “bha” sesinden türemiş.

İlkin “olay”, “belirme” anlamlarında kullanılan “fenomen”, 1700’lerden itibaren “olağanüstü” şeyleri anlatmış. İnternetin ortaya çıkışıyla, kelimenin günlük dilimizdeki anlamını daha da daraldı biliyorsunuz. Ne de olsa kelime bu, kağıtta taşta durduğu gibi durmuyor! 😉✨