"Gocunmak" NerdenGeliyo?

“Gocunmak” NerdenGeliyo?

Yarası olan gocunur” lafındaki “gocunmak” gizemli bir kelime değil mi? Yani duyunca anlaşılıyor ama tam da değil hani…

Sözlüğe sorsak,  anlamı “alınmak“, “işkillenmek“, “çekinmek“.
Fakat kelimenin şeceresine baktığımızda, Eski Türkçe‘den geldiğini ve “kaşınma” fikrini veren “koçun-” fiiline dayandığını görüyoruz. Aynı kök boğazımıza yapışan “gıcık” kelimesini de vermiş.
Zaten “yarası olan gocunur” atasözünün eski bir şekli de “Al kaşağıyı gir ahıra, yağırı olan gocunur.Ömer Seyfettin‘den tanıdığımız üzere “kaşağı” at temizlemede kullanılan sert, amansız fırça. “Yağır” da atların sırt bölgesini ve eğerin bu bölgede açtığı yarayı anlatan eski bir kelime.
Yani “gocunmak“, garibim sırtı yaralı atın kaşağıyı görünce hissettiğiymiş meğer. 🐴🤕