“Feriştah” NerdenGeliyo?

Feriştahı gelse açıklayamaz feriştahın nereden geldiğini! İddialı laflarda ve küfürlerde duyduğumuz, sanki böyle “kralı gelse” gibi ifadelerde kullanılan kelimenin #kral_ng ile alakası yokmuş.

Türkçe sözlüklere “en üstün, en iyi” olarak giren “feriştah”, Farsçada “melek, elçi” anlamına gelen “firişta” kelimesinin ta kendisi. Bu kavram #zındık_ng maddesinde bahsettiğimiz ve Uygurların da benimsediği Mani dininde çokça kullanılmış.

Bizim tahminimizce “feriştah” yüksek rütbeli bir melek olsa gerek (bkz. “Melek” NerdenGeliyo?)… Yoksa insanlar durup dururken “meleği gelse!!” diye gözdağı verip, “lan ben sizin meleğinizi!” diye küfretmezlerdi herhalde? Gerçi o da mümkün, tuhaflıkta feriştahı gelse yenemez bizi. 😳🤔👼🏻

*Meleklerin feriştahı BirDilekBirMelek‘e sevgilerimizle.