“Felsefe” NerdenGeliyo?

Felsefe diye bir şey gerçekten var mı? Varsa nedir? Neden var? Anlamı ne?.. Felsefenin felsefesi zor ama, etimolojisine bakabiliriz!⁣

Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılmasını, soyut düşünüşü, belli bir dünya görüşünü, bir öğretiyi ya da bir konunun ilkelerini anlatabilen “felsefe” kelimesi Arapça kökenli. Bildiğiniz gibi bir de Batılı versiyonu var: “filozofi”. Farklı ama tuhaf bir şekilde benzer kelimeler, değil mi?⁣

Sesli harfleri atınca daha da benziyorlar: “F L S F” ve “F L Z F”. Zira Araplar “falsafa(t)” kelimesini Yunanların “philosophia”sından almışlar. “Philo” sevmeyi, “sophia” ise bilgeliği ifade ediyor (bir ara çok meşhur olan felsefe romanı “Sophie’nin Dünyası”nı hatırlarsınız). “Philosophos” yani “filozof” da bilgeliği seven kişi oluyor.⁣

İşte burada işler biraz karışıyor: “filozofi”ye dair olana “filozofik” diyoruz ama “felsefe”ye dair olana “felsefik” değil “felsefî” diyoruz. Felsefe yapana, düşünüre “filozof” ya da eski dilde “feylesof” diyoruz fakat “felsefeci” dersek konu biraz da “felsefenin felsefesini yapan” kişiye, hatta felsefe öğretmenliğine kayıyor. ⁣

Cuma cuma bu kadar felsefe yetti mi? O zaman herkese harika hafta sonları! 😉💭❤️⁣

via GIPHY