"Direktman" Nerden Geliyo

“Direktman” NerdenGeliyo?

Haftaya “direkman” giriyor muyuz? Yoksa “direktman” mı? Fransızcadan aldığımız “direkt” kelimesi “doğru, düz” anlamına geliyor ve Türkçede “dayanak, destek, sütun” anlamına gelen “direk” ile alakasız. Gerçi iki kelime de “düz” şeyleri anlatıyor ama bu sadece bir tesadüf.

Latince kökenli “direkt” kelimesinin başındaki “di-” bir şeyleri ayırmayı, sonundaki “rekt” ise yönetmeyi, yönlendirmeyi anlatmış. Bir nevi böl ve yönet! Direksiyon, direktör, rektör, reji, rejisör ve #adres_ng gibi yönlendirme kavramıyla alakalı kelimelerin hepsi “direkt” ile akraba. “Direkt-man” dediğimizde de “doğrudan”, “dolaysız olarak” demiş oluyoruz. “Endirekt serbest vuruş” ise dünyanın en düz vuruşunu değil, aksine “direkt” olmayan, dolaylı vuruşu anlatıyor çünkü “en-” (fr. in-) ön eki Fransızcada olumsuzluk bildiriyor.

Her halükarda “direkt”, “direktman” bizim dilimiz için biraz zor kelimeler, onlar yerine direktman “doğru”, “düz”, “doğrudan” kullanılabilir? 😉📐⬆️

*Bize direktman soru soran okurumuz@yesim_y’ye teşekkürlerimizle.