“Bilhassa” NerdenGeliyo?

Bugünkü kelimemizi bilhassa seçtik. Bilhassa eski toprak çokça kullanır bu kelimeyi.

Tıpkı daha önce işlediğimiz Arapça “bilakis*” gibi “bilhassa” da aslında üç parçadan oluşuyor: “İle” anlamına gelen “bi-” ön eki, İngilizcedeki “the” gibi belirtili nesne yaratan “el” ve son olarak da “hassa” kelimesi… Arapçada “seçti, ayırdı” anlamındaki eylemden türeyen “hassa”nın Türkçesi “özellik”. Onun köken kardeşleri olan “has”, “husus” ve “hususi” de bildiğiniz gibi “özel olmak” ile alakalı.

Özetle “bi-” “el” ve “hassa”nın toplamı olan “bilhassa”, “özellikle”nin Arapçası oluyor. E o zaman görüşürüz bilahare! 😉👉🏻👆🏻👈🏻

*Bkz. “Bilakis NerdenGeliyo?” 👉🏻 www.nerdengeliyo.com/bilakis/
**Bugünkü kelimemiz için bilhassa @zeyneperekli’ye teşekkür ederiz.