“Dalkavuk” NerdenGeliyo?

Kendinden kuvvetli bulduğu birinden çıkar sağlamak için ona yaranan; yalakalık, yağdanlık, çanak yalayıcılık yaparak o kişinin de hindi gibi kabarmasına sebep olan, efenime söyliyim böyle beş para etmeyen, şahsiyetsiz, omurgasız tiplere şey diyoruz… Şimdi o kadar dolduk ki başka bir şey diyeceğiz… Tamam, “dalkavuk” diyoruz. Diyoruz da… Niye?

“Kavuk” Türkçe bir kelime, “kap” fikrinden türemiş, “kafa kabı” gibi bir şey. Fakat “dal” bildiğimiz ağaç dalı değil. “Dal” fiil kökü “çarpmak, çırpmak” gibi anlamlarda kullanılmış… Mesela “dalkılıç”, “kılıç sallayan” anlamına gelmiş. Aynı mantıkta “dalkavuk” da “kavuk sallayan” oluyor. Ama bizce burada kastedilen, kavuğu çıkarıp “merhabaaa” diye eski Amerikan filmlerindeki gibi elde sallamaktan ziyade, direkt kavuklu kafayı sallamak. Yani birinin dediği her şeye “evet efendim, sepet efendim” diye emme basma tulumba misali kafa sallayan olsa gerek dalkavuk. Sizce de öyle değil mi efendim? Pek tabii efendim. Öyledir efendim. 💂🏻🙌🏻🙏🏻👍🏼👌🏻

*Alternatif bir açıklamaya göre ise “dal” kelimesi “çıplak” demek ve “dalkavuk”, “sarıksız kavuk” anlamına geliyor. Aynı zamanda Osmanlı’da sultanı eğlendiren soytarılara da dalkavuk denmiş.