"İstismar" Nerden Geliyo

“İstismar” NerdenGeliyo?

Son dönemde çokça duyduğumuz bir kelime “istismar” (bkz: www.nerdengeliyo.com/utanc). Hatta “cinsel istismar”, “çocuk istismarı” şeklinde duyuyoruz. “Tecavüz”ün, “taciz”in yerine kullanıldığını görüyoruz. Acaba bu kelime durumu hafifletiyor mu hakikaten, nedir tam anlamı?

Arapçadan gelen “istismar”ın içinde “ürün, meyve verdi” anlamındaki “samara” fiili var. “Semeresini toplamak” deriz ya hani, işte oradaki “semere” de aynı fikirden geliyor. “İstismar” da bu durumda bir şeyin “meyvesini alma”, o şeyi “sömürme” anlamına geliyor. Hatta yabancı dillerde duyduğumuz kadın ismi “Tamara” da aynı kökten türemiş ve İbranicede hurma meyvesini anlatmış.

“İstismar” gibi Arapça olan “tecavüz” kelimesi “aşmak” anlamına gelen “caza” fiilinden, “taciz” ise “aciz kılmak”tan, “suistimal” de “kötüye kullanma” fikrinden geliyor (www.nerdengeliyo.com/suistimal, www.nerdengeliyo.com/suikast). Hepsi birbirinden fena ama her biri farklı. “İstismar” da aslında “tecavüz”den, “taciz”den ya da “suistimal”den daha hafif bir kavram değil; hatta düşününce bu üç suçu kapsayacak kadar ağır… 🍊👋🏻👩🏻‍⚖️😡