"Barış" Nerden Geliyo

“Barış” NerdenGeliyo?

Bugün günlerden Barış’ın günü olsun istedik.

 

Biriyle “barış”mak için ne yapmak lazım? Kelimeye sorsak, kalkıp o kişiye bir gitmek lazım. Zira “barış” kelimesi, “gitmek” anlamında kullanılan Eski Türkçe “varmak” fiilinden gelmiş. Hani aile evinden kaçıp sevdiceğine “varan”lar vardır ya… İşte o “varmak”, “barmak” olarak da geçmiş kayıtlara.

 

“B” ve “v” sesleri birbirlerine çok yakın labial (dudak kaynaklı) ünsüzler olduğu için, pek çok dilde birbirlerine varmışlar. Ya da virvirlerine barmışlar.

 

Yani “barışmak” aslında “varışmak”, “gidişmek” demek. Elde varken gidişmek, neye yarar didişmek?

 

Bu güzel ve anlamlı ismi taşıyan tüm Barışlara ve barışseverlere selamlarımızla! 👫😉🕊