“Tabiat” NerdenGeliyo?

Bir şey tabiatımıza aykırıysa ne gelir elden? Hiçbir şey… Zira Türkçe “doğa”nın Arapçası “tabiat” üzerinde kesinlikle söz sahibi değiliz. Söz konusu bizim kendi tabiatımız yani oluş biçimimiz olsa bile… Zira “tabiat” kelimesi Arapçada “damgaladı” anlamındaki “taba’a” fiilinden geliyor.

Kardeşleri arasında damgalama yeri “matbaa”, damgalanmış “matbu” ve “izlenim”i anlatan “intiba”yı sayabiliriz (ilginç bir şekilde “izlenim”in İngilizcesi “impression” da baskı, içe damgalanma fikriyle alakalı). Ha tabii bir de “tabii” kelimesi var, “doğal (olarak)” anlamında kullandığımız bu kelime iki “i” ile yazılıyor. İkinci “i”yi unutursak kelime “bağımlı” anlamına geliyor: “Yazım kurallarına tabiyiz” örneğindeki gibi. “Tabiat”ımızı değiştiremeyiz çünkü kelimenin kendisi, bize biri tarafından damgalandığını söylüyor. Pek çok Arapça kavramda olduğu gibi “tabiat”ta da bir tevekkül durumu var. (bkz:“Tevekkeli” NerdenGeliyo?).

Halbuki kelimenin Türkçe karşılığı “doğa”, Eski Türkçede “çıkmak, yükselmek” anlamındaki “toğ” kökünden geliyor. Ana rahminden çıkan bebek, dağların ardından yükselen Güneş gibi…*

Özetle bizce Arapça “tabiat”, Türkçe “doğa”dan daha kaderci. “Tabiat” varoluşun öncesindeki karara işaret ederken, “doğa” varoluş anının ta kendisine odaklanıyor. Sanki “doğa” daha bir “doğal”? 😉🌳🐇🌅

*Türkçe “doğ” köküyle Latince kökenli “orijinal” kelimesi (bkz.“Orijinal” NerdenGeliyo?)  arasındaki benzerlik de kayda değer! **Tabiatımızı sorgulayan sevgili okurumuz @resit.aras‘a teşekkürlerimizle.