"Sinmek" NerdenGeliyo?

“Sinsi” NerdenGeliyo?

Sinsi” kelimesi kendini ses olarak çok iyi anlatmıyor mu? Böyle sinsi sinsi, alttan alttan, fısıltıyla söylenesi bir hali var.

Türkiye Türkçesi‘ne ait “sinsi“nin kökünde, Eski Türkçesinmek” fiili var. “Saklanmak, içine girmek, nüfuz etmek” anlamına gelen bu fiil ayrıca isim olarak “mezar, gömüt” anlamına geliyor. Kimi kaynaklara* göre Çince‘de yine “mezar” anlamındaki “tsin” kelimesinden doğan “sin“, Türkçe‘de “sinsi“nin yanı sıra “sinik” veya “sindirmek” gibi kelimelere de sinmiş.**

Sinek” de acaba bize sinsice saldırdığı için mi bu adı almış dersiniz? Bizce bu bağlantı gayet makul fakat görünen o ki “sinek“teki “sin“, “sinsi“dekinden farklı olarak “vızıltı, çınlama” seslerini taklit eden bir yansıma kelimesi. Olsun n’apalım, bu durum yine de sineğin sinsi olmadığı anlamına gelmez! 😉


*Bkz: İsmet Zeki Eyüboğlu & Sevan Nişanyan etimoloji sözlükleri
**Burada bahsedilen “sinmiş, pusmuş, yılmış” anlamındaki Türkçe “sinik”, “Sinik” NerdenGeliyo? maddesinde işlediğimiz Yunanca “sinik”ten tamamen farklı bir kelime.