"Sansür" NerdenGeliyo?

“Sansür” NerdenGeliyo?

Sansür“ün nereden geldiğine Wikipedia’dan bakalım dedik ama sansürlendiği için beceremedik. Yerinde yaşayarak öğrendiğimiz “sansür“, insanlık tarihinde yöneten ve yönetilenler ne kadar eskiyse, o kadar eski olsa gerek.

İlk olmasa da en meşhur erken sansür vakası, Sokrates‘in M.Ö. 399’da dönemin muktedirleri tarafından baldıran zehri içirilerek öldürülmesi. Antik Yunan düşünürüne gençleri kötü etkilediği bahanesiyle uygulanan sansürün başarısı 24 asır sonra bugün ortada.
Sansür” kelimesi Latince‘de “yargılamak“, “değerlendirmek” anlamındaki “censere” fiilinden gelmiş. Antik Roma‘da halkın ahlakını, nüfus işlerini denetleyen devlet adamlarına “censor” denmiş. Ha bir de “sansür“den yaman “otosansür” var, Yunanca‘da “kendi” anlamına gelen “autos” ile başlayan kelime “kendi kendine yasak koyma”, “kendini bastırma“yı anlatıyor.
Otosansür“ü cümle içinde kullanmak gerekirse, George Orwell‘in dediği gibi; “Gazetecilik, başka birinin basılmasını istemediğini basmaktır. Geriye kalan her şey ‘Halkla İlişkiler’den ibarettir.” 👨🏻‍⚖️🙊