"Liberal" NerdenGeliyo?

“Liberal” NerdenGeliyo?

Şimdi bu “liberal” iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Fransızca “libéral” kelimesinden uyarladığımız bu kelime tarih içerisinde iyi ve kötü anlamlar arasında sarkaç gibi gidip gelmiş.

İçinde Latince‘de “özgür” anlamına gelen “liber” kelimesi bulunan “liberal” 14. yüzyıl Avrupasında  “özgür“, “cömert” gibi anlamları karşılarken 15. yüzyılda “abartılı“, “ölçüsüz” anlamında kullanılmış.
Aydınlanma Çağı‘na gelindiğinde kelime “ön yargısız“, “hoşgörülü” insanları anlatır olmuş.
Liberalizm” akımının temelini oluşturan politik “liberal“lik ise bireyin kişisel hak ve özgürlüklerini önceliklendiren; ticaret ve siyasette devlet kontrolünden yana olmayan düşünceyi yansıtıyor. Bu liberal akımın Öz Türkçe karşılığı ise “güç” anlamındaki “erk“ten gelen “erkincilik“.

Ha bir de “liberal“den bozma “liboş” var; bu aşağılayıcı tabir de sonradan “liberal” olan solcuları anlatmak ya da doğrudan liberalliği küçümsemek için kullanılıyor.

Özetle “liberal” kelimesine anlam yüklerken bayağı “liberal” davranmışız. ⛓⛏