"Papirüs" NerdenGeliyo?

“Papirüs” NerdenGeliyo?

Hayat bilgisi dersinde öğrenilen ilk tuhaf kelimelerdendir “papirüs“. Önce Sümerler çiviyle taşa yazar, sonra kil tabletler belirir ve ardından M.Ö. 2500 civarında Antik Mısırlılar kağıda benzeyen ilk yazı aracı, “papirüs“ü kullanmaya başlar.

Papirüs“ün ismi size bir yerden tanıdık geliyor mu? Şöyle Avrupa‘nın en batısına doğru uzatsak ipucunu? “Papirüs” kelimesi, “kağıt“ın İngilizcesi olan “paper” kelimesinin atası.

Eski Mısırlıların kullandığı dil olan Kıptice‘den geldiği tahmin edilen “papirüs” kelimesi, aslında söz konusu ilkel kağıdın üretiminde kullanılan bitkinin adı. Bitki dalı liflerinden örülen “papirüs“e binlerce yıl boyunca yazmış insanoğlu. Yazacak şeyler çoğaldıkça, papirüsler birbirlerine uç uca bağlanmış, ortaya çıkan uzun dokuya “papiri” denmiş.

O ferman misali papirüs ruloları var ya… İşte o havalı sunumun sebebi aslında papirüsün katlanamayacak kadar kırılgan bir dokuya sahip olmasıymış. Kullanım zorluğu sebebiyle Orta Çağ Avrupası’nda yerini hayvan derisinden yapılan “parşömen“e bırakmış. Ta ki bitki bazlı “papirüs“, “paper” yani “kağıt” olarak tekrardan yaygınlaşana dek. 🌴😉