Nerdengeliyo - Özlem

“Özlem” NerdenGeliyo?

“Öz”lem “öz”el” bir isim… Bu ismin sahipleri ve onları özleyenler için zaten özel de, bir sebep daha var:
“Özlem” nüfus kayıtlarına göre ülkemizde en yaygın 17. kadın ismi. Fakat Türkçe kökenli isimler içerisinde birinci, en yaygın olanı!
Zira listede Özlem’den önce gelen 16 kadın ismi de (örneğin daha önce işlediğimiz “Ayşe” NerdenGeliyo?, “Zeynep” NerdenGeliyo?, “Elif” NerdenGeliyo?) Arapça kökenli! Bu da bize, İslam’ın kabulünden sonra Türkçedeki isimlerin ne kadar değiştiğini gösteriyor.
İnsan isimlerinin dinî figür ya da kavramlardan gelmesi dilimize özel bir durum sayılmaz aslında. Mesela Batı dillerindeki çoğu isim de, aziz ya da azize isimlerinden geliyor.
16 Arapça isimden sonra, Türkçe özlemiyle çıkagelen “Özlem”e dönelim biz: Bu isim, Türkçe “özlemek” fiilinden geliyor. O da “öz”den: Bir kimsenin benliği, manevi varlığı anlamındaki Eski Türkçe “öz” kelimesinden. Bir açıklamaya göre “yükselmek” anlamındaki “ö” kökünden türemiş “öz” (bkz: “Orijinal” NerdenGeliyo?). Diğer bir iddiaya göre ise “ö” kökü düşünmek, bilincinde olmak, anlamak anlamına gelmiş ve “akıl” anlamındaki “ög”ün de kaynağı olmuş (bkz: “Öğretmen” NerdenGeliyo?).
Her durumda “öz”, olabilecek en saf, en temel hali oluyor insanın. “Özlemek” NerdenGeliyo?‘da özde, benlikte duyulan eksikliği, kavuşma isteğini, hasreti anlatıyor. İsim hali Özlem…
Tüm Özlem’lere ve sevenlerine, özleyenlerine selamlarımızla. 🙋🏻‍♂️💭