“Nitekim” NerdenGeliyo?

Politikacılardan “netekim” şeklinde de duyduğumuz Türkçe kökenli “nitekim”in içinde herhalde bir tek biz yokuz.

Tek kelime gibi duruyor ama aslında üç parçalı: “Ne”, “dek” ve “ki”. “Nitelik” kelimesindeki “nite” de, “nitekim”dekiyle aynı “nite”: “Ne dek” diye bölünebiliyor ve “ne gibi”, “ne kadar”ı ifade ediyor. “Nite”ye eklenen “-kim” de aslında bizim “ki” bağlacı. “Sankim”, “belkim” örneklerinde olduğu gibi sonuna bir “-m” yapışmış.

Yani “nitekim” dediğimiz şey, “ne dek ki”, “ne gibi ki” demek aslında. Onun kardeşi “nitelik” de aynı şekilde, bir şeyin “ne gibi” olduğunu anlatıyor. Zor kelimeler netekim. 😬😉