“Kaypak” NerdenGeliyo?

“Kaypak”lık ne dandik bir özellik, değil mi? Ama kelime de bir o kadar güzel, yani derdini iyi anlatıyor: Kayypakkkkk!

Bizim “kaypak” Anadolu’dan çıkmış bir kelime. “Kay” kökünden türeyen “kayp-“, kayıvermeyi, kayganlığı, mesela ayağın kaymasını anlatmış. Sonuna gelen “-ak” eki de tıpkı “kıvrak”, “korkak”taki gibi söz konusu eylemi yapanı anlatıyor.

Yani “kaypak” dediğimizde elle tutulacak bir yanı olmayan, “tutar”sız, tam kavrayacakken vırt zırt kayan, kaya kaya her durumdan sıyrılmayı huy edinmiş insanları kastediyoruz. Sudaki balık gibi bir şey işte. 🐟🏂😳