"Mustarip" Nerden Geliyo

“Mustarip” NerdenGeliyo?

“Mustarip” kelimesinin yazımından muzdarip misiniz? TDK kelimeye “muzdarip” diyor, Türk Dil Derneği ve Nişanyan Sözlük ise “mustarip”. Biz de kelimenin ana dili Arapçadaki telaffuzunu esas alarak, biraz da bu tartışmalı konuya dikkat çekmek amacıyla “mustarip”ten yana kullandık oyumuzu.

Farkedebileceğiniz gibi, Arapça “mustarip” kelimesinin içinde “ıstırap” var. Peki sebebi ne bu ıstırabın? Onu çözmek için de “ıstırap”ın içine bakıyoruz ve bir kelime daha çıkıyor: “Darp”! Arapçada “daraba” fiili vurmayı anlatmış. Bu d-r-b kökünden türeyen darp – ıstırap ve mustarip de iç içe geçen matruşka bebekleri gibi işleyen kelimeler: Kavram aynı, roller farklı.

Aynı kökten mustarip diğer tanıdık kelimeleri tahmin edebildiniz mi? Yine vurmayı anlatan “darbe”, metal paraya şekil vuran “darphane” ve sazın teline vuran “mızrap”!

*Bu kelimeden mustarip okurlarımız @okaygin ve @melekada34’e teşekkürlerimizle.