"Mizansen" NerdenGeliyo?

“Mizansen” NerdenGeliyo?

Kullananı 10 yönetmen gücünde gösteren “mizansen” kelimesi, Fransızca‘dan toptan olarak aldığımız birleşik isimlerden.

Orijinal dilinde “mise-en-scène” olarak yazılan bu tiyatro ve sinema teriminde “mise” kelimesi “koyma / koyulmuş“, “scène” kelimesi “sahne“, “en” kelimesi de “-e” hal eki anlamında kullanılıyor. Bu bağlamda “miz-an-sen” dediğimiz şey, “sahneye koyma“nın ta kendisi.
Aynı kalıpla başlayan bir diğer Fransızca kelime “mizanpaj” ise  gazeteciler ve grafikerlerin yakından tanıdığı bir terim. Zira “paj“, Fransızca‘da “sayfa” anlamına gelen “page” kelimesinin dilimize uyarlanmış şekli. Ha “sen“, ha “paj“; başına “mizan” geldikten sonra mantık aynı şekilde işliyor. 😉