“Mikrop” NerdenGeliyo?

“Mikrop” deyince bizim aklımıza ancak mikroskopla görülebilen bakteriden, virüsten ziyade böyle küçük küçük rahatsızlık veren gereksiz insan modeli geliyor. Sanki tıp dilinden ziyade halk diline ait, komik bir kelime “mikrop”…

Ve tek kelime gibi dursa da aslında iki kelime: Yunancada “küçük” anlamına gelen “mikros” ve “yaşam” anlamına gelen “bios”un birleşimi.

“Bios” esasen “canlı olmak”tan ziyade “ömür” kavramını, “yaşam süreci”ni anlatıyor. Bunun için “biyografi” kelimesindeki kullanımı daha doğru. “Mikro-bios” yani “mikrop” dediğimizde aslında “küçük canlı”dan ziyade “mikro yaşamlı” yani bir nevi “kısa ömürlü” demiş oluyoruz.

Bunun için “mikrop”un hatalı türetilmiş bir kelime olduğunu savunanlar olmuş. “Mikroorganizma” daha doğru bir kelime olsa da, bizce bir “mikrop” gibi sevimli değil. 😜👹👾