“İvme” NerdenGeliyo?

Sayısalcılar iyi anlar “ivme”den… Sözelciler ise biraz tırsabilir. Ha bir de hız korkusu olanlar!

Zira bildiğiniz gibi “ivmelenmek”, “hızlanmak” anlamına geliyor. İyi de, nereli bu “ivme”? “İvmek” diye bir fiil duydunuz mu? Biz duymamıştık ama varmış. “İv-” kökü Türkçede “acele etme” fikrini vermiş. Fizik terimi olan “ivme”nin Fransızca kökenli karşılığı “akselerasyon” (Fr accélération) da Latincede “-e doğru” anlamındaki “ad-” ve “hızlanma” anlamındaki “celerare” fiilinden geliyor. Terim olan bu “ivme”nin bizce en keyifli tanımı “hızın değişim hızı” (gerisini fizikçiler düşünsün ;).

“İvme” ile kökteş bir kelime olarak “ivedi” var. “Acele” anlamına gelen bu kelimeyi sözlükte bizzat görmesek, Türkçe olduğuna inanmazdık! Telaffuzu da, tipi de Arapçayı andırmıyor mu: Ewadiyya! 100% yerli Türk acelesiymiş meğer. 😉🏎⏱

*Bize ivme kazandıran okurumuz @gokcebalayildirim’a teşekkürlerimizle.