"Hodri" Nerden Geliyo

“Hodri” NerdenGeliyo?

90’lara tanık olmuş birinin “hodri” kelimesini gördüğünde Uğur Dündar’ın “Hodri Meydan” adlı TV tartışma programını düşünmemesi imkansız. Mesela biz “hodri” kelimesini bu prıogramdan öğrenmiştik. Zaten “hodri meydan” kalıbı dışında tek başına kullanıldığını ne gördük, ne de duyduk.

“Hodri meydan” bir meydan okuma… Uğur Dündar da “fikrini savunmak isteyene, işte meydan!” demek istemiş programıyla. Peki bu “hodri” neyden, nelerden meydana gelmiş? Bir görüşe göre “haydi” ve “bre” kelimelerinden.

“Haydi” kelimesi Türkçe “hay” ünlemi ve “demek” fiilinden oluşuyor: “Hay de” şeklinde. “Bre” ise Arnavutçada “ağabey” anlamına gelmiş. Bu görüşe göre “hayde” ve “bre” Rumeli topraklarında birleşmiş. Zira bu topraklar Türklerin, Rumların ve Arnavutların birlikte yaşadıkları topraklar. Aynı zamanda pehlivanların birbirlerine meydan okudukları topraklar!

Biz iki gündür evde pehlivan yürüyüşü yaparken “hayde bre”yi hızlı şekilde söyleyip “hodri” elde etmeye çalışıyoruz. “Hay de bre” -> “hoyda bre” -> “hoydbri” -> “hoydri” -> “hodri”. Bir pehlivan gibi düşününce oluyor, bizce makul. Var mı “hodri” için daha iyi bir açıklaması olan pehlivan, hodri meydan! 💪🏻😜🤼‍♂️

*Bize “hodri” diyerek meydan okuyan okurumuz @iremozturkl’ye teşekkürlerimizle!