"Gark" NerdenGeliyo?

“Gark” NerdenGeliyo?

“Gark” kelimesini tek başına duyduğunuzda size neyi hatırlatıyor? Bize geğirmeyi. Ama konumuz geğirmek değil, “gark olmak” deyimindeki “gark”.

Bildiğiniz gibi bir şeye “gark” olduğumuzda tüm benliğimizle onun içine dalarız ve kendimizi oracıkta unutuveririz. Tevekkeli değil, “gark” kelimesi Arapça’da “suya batma, boğulma” anlamındaki “garika” fiilinden geliyor. Hakikaten, boğulma sesine benzediğinden, “gark”ın bir yansıma olması muhtemel. Ayrıca bu fiil “kendinden habersiz hale gelme” durumunu da karşılıyor; tıpkı derinlik sarhoşluğunda olduğu gibi.

Allah muhafaza, derinlik sarhoşluğunun sonu fena. Fakat hayatta bir şeye “gark” olabilmek büyük bir şans değil mi? Psikolojide “akış” (İngilizce terimi: “flow”) olarak tanımlanan hal, sanki Arapça “gark” kelimesini tanımlıyor: Yaptığımız bir şeye tam konsantre olduğumuzda, kabiliyetimizin sınırları ve bizi bekleyen işin zorluğu mükemmel bir denge kurduğunda ve zamanı, kendimizi unutup o uğraşın içinde su gibi aktığımızda “akış”, “flow” halinde oluyoruz.

Ne ilginçtir ki bu iki terim de, “gark” da su ile alakalı. Boşuna “su gibi aziz ol” dememişler. Neyse, sizi daha boğmadan bu günlük bize müsaade. 🌊🏊🏼