“Galiba” NerdenGeliyo?

“Galiba” kelimesinin tipine bakacak olursak, galiba Doğu’dan geliyor. Arapça’dan aldığımız “galiba”, “galip” kelimesiyle alakalı galiba. Etimoloji sözlüğümüze bakalım: Hakikaten “galip”ten geliyormuş!
Bu dilde “sayıca, güç olarak üstün idi” anlamına gelen “galaba” fiilinden türeyen ve “üstün olan, gelen”i anlatan “galip” kelimesiyle kardeş olan “galiban” kelimesi, dilimizde “galiba” şeklini almış.
Peki bu “galip” – “galiba” ilişkisi bize neyi anlatıyor? “Galiba” kelimesinin “belki”, bir ihtimal”den ziyade “üstün olasılıkla”, “kuvvetle muhtemel” anlamına geldiğini!

Fakat dilimize geçtikten sonra kendine olan güvenini zamanla yitirmiş “galiba”. 😉💪🏼