"Ekümenik" Nerden Geliyo

“Ekümenik” NerdenGeliyo?

Gündeme GÜM diye düşüveren yüzlerce yıllık bir kelime: Ekümenik!

 

Fransızca “oecuménique” kelimesinden uyarladığımız bu kelime dinî çevreler, özellikle de  Hıristiyan Kiliselerince sahiplenilmiş. Fransızca ve İngilizcede 1500’lerden beri kullanılan “ekümenik” sıfatının asıl kaynağı ise Yunanca “oikoumenikos”.

 

“Oiko” kelimesinden “ekonomi” maddesinde bahsetmiştik: Hane, mesken, yaşanan yer demek. “Oikomenikos” da mesken tutulmuş, “meskûn” dünyayı anlatıyor. Yani medeniyetin gittiği, insanların yerleştiği tüm topraklar “ekümenik” sayılıyor.

 

Buradan hareketle “ekümenik kilise”, “ekümenik patrik” ile kastedilen, “insanların yaşadığı her yeri kapsayan, evrensel kilise” oluyor.

 

“Ekümenik”, kimi iddiaların aksine, dinî bir kurumun siyaseten özerk, bağımsız olduğu anlamına gelmiyor. Sahiplendiği dini evrensel olarak temsil ettiği anlamına geliyor.

 

Peki ya sizce “ekümenik” bugün geldiğimiz noktada, dilimizde neyi ifade ediyor? Kelimeler bazen ne kadar güçlü, anlamları ne kadar kaygan, değil mi? 😉⛪️🌎