“Eksper” NerdenGeliyo?

Eksper mi ekspert mi? Fransızcadan aldığımız kelime orijinal dilinde “expert” diye yazılıp, “eksper” diye okunuyor (dişi versiyonu “ekspert”).

 

Türkiye Türkçesine ait karşılığı “uzman”. İçinde “usta, mahir, becerikli” anlamındaki Eski Türkçe “uz” var.

 

Arapçası ise “mütehassıs”...Yani “ihtisas eden”, bir konuyu “seçen” ve ona odaklanan insan.

 

Frenklerin eksperi Latince “ex+pertus”tan türemiş… “Ex” dışarıyı, “-den gelen”i anlatıyor; “per” kökü ise denemeyi, sınamayı, risk almayı “Ekspertus” da bu durumda “denenmiş, sınanmış” kişi oluyor.

 

“Eksper”, “uzman”, “mütehassıs”… Üç dil, üç eş anlamlı kelime. Fakat her zaman olduğu gibi, farklar barındıran eş anlamlar. Fransız deneyimiyle var olmuş, Türk; becerisi, maharetiyle. Arap ise kendi seçtiği, odaklandığı konuyla.

Sizce hangisi olabilmek daha değerli, daha önemli? Bir konunun eksperi mi, uzmanı mı, mütehassısı mı? 😉🤔👴🏻👨🏻‍🎨👨🏻‍⚕️