"Cibilliyet" NerdenGeliyo?

“Cibilliyet” NerdenGeliyo?

Cibilliyet“. Tam gazete ismi olacak bir kelime değil mi? Her gün her eve bir ekmek, bir de Cibilliyet girseydi bu halde olur muyduk?

En çok “cibilliyetsiz” şeklinde, bazen de daha okkalı sözlerin içinde duyduğumuz “cibilliyet” kelimesi Arapça kökenli. Bu dilde “yaradılış, huy” anlamına gelen “cibilla“, “dökmek, şekil vermek” anlamındaki “cabala” fiilinden gelmiş. Keza Arapça‘yla aynı dil ailesinden gelen Süryanice‘de “gebal“, “hamur yoğurmak” anlamına geliyor.

Benzer bir şekilde, bir kişinin huyundan suyundan bahsederken “hamur” kavramını sıkça kullanırız: “Hamuru iyi“, “Bu onun hamurunda var” ve hatta “mayası bozuk“… Binlerce yıldır tahıl ekilip biçilen bu coğrafyanın farklı dillerinde “hamur“un insan doğasını anlatmasına şaşırdık mı? Kendimizi ifade etmek için tek ihtiyacımız, bi’ ekmek bi’ cibilliyet! 😉