“Cereyan” NerdenGeliyo?

“Cereyanda kalmak” diye, kültürümüze özgü bir kavram, bir endişe var biliyorsunuz. Buradaki “cereyan” kapalı alanda, pencere kapı baca arası hava akımını anlatıyor.⁣

“Cereyan” aynı zamanda, en az onun kadar ilginç olan Yunanca kökenli #elektrik_ng kelimesinin nostaljik, Doğulu versiyonu. Bir de olaylar “cereyan” eder hani…⁣

Tüm bu anlamların ardında Arapçada “aktı, koştu” anlamındaki “caraa” fiili var. “Cereyan” dediğimizde ya hava ya elektrik akıyor, ya da olaylar…⁣

Aynı kökten gelen #macera_ng kelimesi akmakta olan olayları, “cari” kelimesi akışta yani geçerli olanı (bkz: Fr. kökenli “likidite” ve İng.”currency”) , “icra” kelimesi ise bir şeyi akıtmayı, yürütmeyi anlatıyor. Çoğulu “icraat” ise yürütülen işleri…⁣

Sonra “mecra” kelimesi var. Bir şeyin akış yerini ifade ediyor; akarsu yatağını ya da TV, radyo gibi yayın akıtan kanalları…⁣

Son olarak “cariye” kelimesi de “cereyan” ile aynı kökten. “Akış” fikriyle bağlantısına dair aklımıza iki olasılık geliyor: Cariyeler ya yabancı ülkelerden zorla getirildikleri ve bu topraklara sürüldükleri, akıtıldıkları için; ya da parayla satıldıkları yani “cari”, geçerli akçe sayıldıkları için bu ismi almış olsalar gerek. Al birini vur ötekine!⁣

Ama “cari”, “icra”, “mecra”, “macera” ve “cariye” kelimelerinin aynı kavram etrafında “cereyan” etmesi sizce de acayip değil mi? 😳🏃🏻🌊⚡️💨 ⁣

*Cereyan etmemizin sebebi sevgili okurumuz @tulinirde‘ye sevgilerimizle.⁣