“Burjuva” NerdenGeliyo?

Burjuva bir şahsiyet misiniz? Küçüğünden mi büyüğünden mi? Babanızın fabrikası ne? Şampanyanız, havyarınız yerinde mi?

Komünist / sosyalist dilinde “işçi sınıfını, proletaryayı sömüren sermaye sahibi, kapitalist” anlamına gelen “burjuva”; günlük dilimizde “zengin”, “varlıklı” hadi bilemedin “tuzu kuru” anlamında kullanılıyor.

Daha geriye gidersek, “burjuva” aslında Fransızcada “orta sınıf mensubu, kentli” anlamına gelen “bourgeois” kelimesinin ta kendisi. Zira “bourg” bir Orta Çağ Avrupası konsepti ve “surlarla kaplı kent”, bir nevi “kale içi” demek.

Hani şu Dubai’deki meşhur Burc El-Arab var ya, “en büyük bizimki” tarzı gökdelen… Oradaki Arapça “burc” da Fr. “bourg” ile aynı kökten geliyor ve “Arap Kulesi” demek. Bizim dilimize “burç” diye geçen bu kelime, aynı zamanda yükseklerden bize bakan 12 astrolojik burcu yani takımyıldızları anlatmış. Sonra aynı kelimenin Yunancası “pyrgos” var: O da “yüksek yere kurulu savunma kulesi” yani “burç” anlamına geliyor ve dilimizde “burgaz” kelimesinde vücut bulmuş (bkz: Burgaz Adası). Özetle, Fransızlardan aldığımız “burjuva”, Araplardan aldığımız “burç” ve Yunanların “burgaz”ı… Hepsi “yüksek yer, kule” anlamındaki Hint-Avrupa kökü “bhrgh”ten türemiş. O da “korumak” anlamındaki “bherg” kelimesinden gelmiş. Herhalde her şey, korunmak için yükseğe, mesela ağaca çıkan tarih öncesi burjuva atalarımızla başladı? 😅🌁🌌💰🥂

*Bizi Burgaz’a davet eden @emreonar’a teşekkürlerimizle.
👉🏻AYRICA bkz: www.nerdengeliyo.com/lumpen/