"Varoş" NerdenGeliyo?

“Varoş” NerdenGeliyo?

Geçenlerde “varotik” diye yeni bir argo kelimeden haberdar olduk, hem de bir kadının ağzından duyarak. “Hem de” dememizin sebebi bu kelimenin hem cinsel, hem de sosyo-ekonomik anlamda ayrımcı olması: “Varoş” ve “erotik“in birleşiminden doğan “varotik“, en az onun kadar basmakalıp bir tabir olan “kenar mahalle güzeli“nin yeni sürümü gibi değil mi?

Varoş” kelimesini günümüzde şehir merkezinin uzağındaki, düşük gelirli yerleşmeler için kullanıyoruz ama kelimenin asıl anlamı biraz farklı. Macarca‘dan aldığımız bu kelimenin içindeki “var“, söz konusu dilde “kale” anlamına geliyor. “Varoş” ise özünde “kent, kasaba“yı anlatmış.

Dilimizde ise ilkin “kalenin, surların dışında kalan yerleşme” anlamında kullanılan “varoş“, zaman içinde evrilerek gecekondu mahallelerini anlatır olmuş. Macarca‘nın “kent, mahalle“sini alıp ona olduğundan daha detaylı bir anlam yüklememizin sebebi, bizde “kent” ve “mahalle” kelimelerinin halihazırda varolması sayılabilir. Bir dilde bir anlamı karşılayan birden çok kelime olduğunda, zamanla bu kelimelerin arasında anlam farklılıkları doğabiliyor, Türkçe‘ye gelirken tüm kaynaklarını tüketen “varoş” gibi. 😳