"Tıraş" NerdenGeliyo?

“Tıraş” NerdenGeliyo?

Fazla tıraş cildi bozar. Zira fazla tıraş, Farsça’da fazla “yontma” anlamına geliyor. Bu dilde “taraş” kelimesi kazımayı, yontmayı anlatmış. Yontulan yüzeyden artan “talaş” da aynı kelimeden arta kalan yontulmuş parçaları ifade ediyor.

“Heykeltıraş”taki ya da “kalemtıraş”taki “tıraş” da, sakal yontarken kullandığımız kelimenin artığı. Daha fazla tahrişe sebep olmamak için tıraşı burda kesiyoruz, sıhhatler olsun! 👨😉