"Reklam" NerdenGeliyo?

“Reklam” NerdenGeliyo?

Ve şimdi reklamlar!

Hayatın her köşesinde karşımıza çıkan “reklam”ın adını Fransızca’ daki “réclame” kelimesinden almışız. Bu kelime tarihin değişik dilimlerinde, Tanrı’ya bir şey için yakarmayı, birinden bir şeyi ısrarla istemeyi ya da bir şeyi protesto etmeyi anlatmış.

Zira bu Fransızca kelime, Latince’de “karşı”, “geri” anlamlarını veren “re-” ön eki ve “bağırmak”, “çığırmak” anlamına gelen “clamare” fiilinin birleşiminden oluşmuş.

Reklam”ın dilimizdeki anlamı yani “bir ürün veya hizmeti satmak için yapılan tanıtım” ise Fransızlar için gazete kupürlerine gömülü kalmış, eski bir kullanım. Ha bir de avcıların kuşları geri çağırmak için ıslık çalmasını da anlatmış “reklam”; özellikle de şahini. Bu durumda Orta Asya’dan göçen Türkler sıkı reklamcılardı diyebiliriz?  🦅😉