“Propaganda” NerdenGeliyo?

Propaganda hiç hoş bir şey değil… Ne o öyle kendi fikrini, inancını halk içinde zorla yaymaya çalışmalar falan. Hayır, iyi bir şey yaymaya çalışsalar tamam ama propaganda yöntemine başvuranlar genelde diktatörler, totaliter yönetimler, radikal din örgütleri oluyor. Fikir halka gerçekten yarasa zaten kendiliğinden yayılmaz mı?

“Propaganda” kelimesinin ilk geçtiği yer 1622’de kurulan “Congregatio de Propaganda Fide” olmuş, yani Roma Katolik Kilisesi’nin kardinallerinden oluşan “İnanç Yayma Cemiyeti”. 20. yüzyıla geldiğimizde Hitler, Mussolini ve Stalin gibi isimler teknolojiyi, medyayı, halka ilişkileri kullanarak bu işi iyice şova çevirmiş, kelimenin bugünkü kötü şanını sabitlemişler.

Propaganda özünde doğadan gelmiş: “Pro-” ön eki Latincede “ileri” anlamına geliyor. “Pag” kökü de “bitki dikmek” anlamına geliyor. Fide yetiştirmek, bitki büyütmek anlamındaki “propagare”den türeyen “propaganda”, inanç ve fikirleri ileriye doğru, bir bitki misali yaymayı anlatıyor.

Bu bitki detayı bizce ilginç. Çünkü “propaganda” fikirleri föy, broşür fırlatır gibi yüzeysel yaymıyor: Toprağın içine gömüyor. Gömüyor ki fikirler büyüsün, dallansın budaklansın ve etkileri uzun vadeli olsun. Fena… 😒🎙🌱📻🌿📺🌳