"Laik" NerdenGeliyo?

“Laik” NerdenGeliyo?

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulması“…  Bizlere bu şekilde öğretilen “laiklik” kavramının içindeki “laik” kelimesi özünde ne “din” ne de “devlet” ile alakalı.

Eski Yunancalaikos” kelimesinden gelen “laik“in içinde, “halk” anlamına gelen “laos” kelimesi var. Burada “halk” ile kastedilen “sıradan insanlar” oluyor. Kime göre sıradan derseniz, dini organizasyonların içinde görev alan “klerik“lere, eğitimli “ruhban sınıfı“na göre sıradan.

Yönetimin, eğitimin ve bilimin din ile iç içe olduğu 16. yüzyıl Avrupası’nda Fransızca olarak beliren “laïque” kelimesi “kilise ile alakası olmayan, sıradan halka dair” anlamlarında kullanılmış ilkin.

Fakat kelimeler farklı yer ve dönemlerde farklı anlamlara bürünebiliyor. Mesela aynı “laik” 1800’ler İngilizcesi’nde “eğitimsiz” anlamında kullanılmış. Fransızca’da “din ve kilise karşıtı” ve “maddi dünyaya dair” gibi anlamları da olan “laik“, Türkçe’de modern politik anlamıyla, “din ve devlet işlerini birbirine karıştırmayan” yönetim anlayışını tanımlamak için kullanılıyor.  🕌

🕍⛪️