“Klarnet” NerdenGeliyo?

Kulağın pasını attıran klarnetin ses karakteri, adında saklı.

Fransızca “clarinette” (okunuşu: klarinet) kelimesinden devşirdiğimiz “klarnet”in kaynağında, bir Orta Çağ trompeti olan “clarion” var. Kimi kaynaklarda “clarino” olarak da geçen bu kelime, yüksek ve berrak ses karakterini yansıtmış. “Clarinette” de ismen, “clarino”nun küçüğü oluyor.

1700’lerde Denner adlı bir Alman‘ın icat ettiği “klarnet” de ismiyle müsemma, yüksek oktavlarda gezebilen, berrak sesliyle insanın içini açan bir enstrüman. Klasik Batı Müziği’nde en yaygın klarnet tipi “si bemol” iken, Türk Müziği’nde ara seslerin icrasını kolaylaştıran “sol” klarnet daha çok tercih ediliyor.

“Klarnet” kelimesi İngilizcedeki “clear” (açık, berrak, net) ile kökteş. İkisi Latincede “berrak” ya da “yüksek (ses)” anlamına gelen “clarus”tan geliyor. Bu kelime de, “bağırmak” anlamındaki Hint Avrupa kökü “kele-“den türemiş. Bağırılarak söylenen şey daha fark edilir olduğu için, kelime görsel anlamda “açık ve net görülebilir” şeyleri de anlatır olmuş.

Daha tuhafı ne biliyor musunuz? “Klarnet” ayrıca, tatlı olan “ekler” ile, klarnetin atası olan “trompet” ise “tulumba” ile kökteş! Etiketlere tıklayarak sebebini keşfedebilirsiniz, afiyet olsun! 🎺🎷✨