“Kanun” NerdenGeliyo?

Kanun namına yazıyoruz. Fakat “yasa” değil, çalgı olan “kanun” namına.

Sesi Orta Doğu ve Akdeniz’e yayılan bu haşmetli enstrümanın ismi Arapça “arkanun” kelimesinden gelmiş. Hatta “erganun” diye bir kelimemiz daha var, o da “org”un diğer adı. Kanun ve erganun Yunanca “organon”dan türemiş. İçindeki “organ” hem müzik çalgılarını, hem de vücudumuzun işlevsel parçalarını anlatıyor.

Zira ister müzikte, ister vücutta olsun, “organ” dediğimiz şey, herhangi bir işi yapmaya yarayan bir araçtan ibaret. 🤓🎹💟